Monday, March 19, 2018

HopeLess

I hope tomorrow I drink less,

I hope tomorrow I eat less,

I hope tomorrow I yearn less,

I hope tomorrow I speak less,

I hope tomorrow I take less,

I hope tomorrow I want less,

I hope tomorrow I care less,

I hope tomorrow I sin less,

I hope tomorrow I'm not less.